Math Challenge Winners 2021-22

  << Back to Math Challenge Page


 RECOGNITION AWARDS - YEAR 2021-22

 

 


 MATH CHALLENGE 15

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

 

 All the participants are winners. Keep it up!

 

 

MATH STAR AWARDS

 

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - Abhiram Gajjela 1 - Aahana Verma 2 - Nathan Bar 4 - Angelisa Kachar
K - Akira Patil 1 - Alisha Nath 2 - Noa Avramson 4 - Apoorva Shenoy
K - Anaika Prabhu 1 - Aniketh Gajjela 2 - Parnika Pericherla 4 - Deepak Kothoor
K - Arya Kambli 1 - Arjun Balaji 2 - Tanvi Agrawal 4 - Disha Seetharaman
K - Elsie Lin 1 - Dhruv Seetharaman 2 - Veronica Ng 4 - Lasya Gajarla
K - Isabel Chung 1 - Ella Romach 3 - Aleksandar Vukic 4 - Leo Wiley
K - Max Hu 1 - Hemanth Eluri 3 - Amy Hu 4 - Nicole Erwin
K - Nayan Nath 1 - Keita Fukuhara 3 - Ananya Arun 4 - Praneet Bandlapally
K - Nayan Nath 1 - Phillip Tsvetanov 3 - Ananya Verma 4 - Rishik Venkatesh
K - Rishika Gupta 1 - Saisri Rithika Lingamallu 3 - Aradhya Agrawal 4 - Rotem Lempel
K - Saharsh Varma Kucharlapati 1 - Sathvik Kothoor 3 - Daniel Austin 4 - Shell Yn
K - Shaurya Chitale 1 - Shreya Javvadi 3 - Joshua Chung 4 - Sienna Zhao
K - Srithik Sriram 1 - Skyler Zhou 3 - Naysa Paul 4 - Thomas Hildebrand
K - Taksh Rakshit 1 - Sofia Minchev 3 - Niharika Srivathsan 4 - Uzma Ahmad
K - Thavan Vigneshwaran 1 - Soham Admane 3 - Peyton Fischer 4 - Vishnu Shreyas Dola
K - Vaishalini Mohan Kumar 1 - Vaani Sharma 3 - Suraj Agarwalla 5 - Anvi Patil
K - Viaan Agrawal 2 - Aman Bhatt 3 - Suvan Padhy 5 - Avni Sharma
K - Vivaan Dola 2 - Ayan Dewan 3 - Tvisha Rakshit 5 - Marisa Ng
K - Zidan Hussain 2 - Dhruvi Patel 3 - Zoya Hussain  

 MATH CHALLENGE 14

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

 

 All the participants are winners. Keep it up!

 

 

MATH STAR AWARDS

 

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - Akira Patil 1 - Dhruv Seetharaman 2 - Melody Wang 3 - Sai Nidhish Balaji
K - Anaika Prabhu 1 - Ella Romach 2 - Nathan Bar 3 - Suvan Padhy
K - Nayan Nath 1 - Hemanth Eluri 2 - Parnika Pericherla 3 - Zoya Hussain
K - Rishika Gupta 1 - Keita Fukuhara 2 - Shaunak Jagajampi 4 - Disha Seetharaman
K - Saharsh Kucharlapati 1 - Phillip Tsvetanov 2 - Tanvi Agrawal 4 - Lasya Gajarla
K - Shaurya Chitale 1 - Sahana Varadharajan 2 - Veronica Ng 4 - Leo Wiley
K - Shreya Darapu 1 - Saisri Rithika Lingamallu 3 - Aditya Darapu 4 - Lia Reshetnikova
K - Srithik Sriram 1 - Shreya Javvadi 3 - Aleksandar Vukic 4 - Praneet Bandlapally
K - Thavan Vigneshwaran 1 - Skyler Zhou 3 - Ananya Arun 4 - Rishik Venkatesh
K - Viaan Agrawal 1 - Sofia Minchev 3 - Ananya Verma 4 - Sienna Zhao
K - Vivaan Dola 1 - Vaani Sharma 3 - Aradhya Agrawal 4 - Thomas Hildebrand
K - Zidan Hussain 2 - Aman Bhatt 3 - Avika Bhargava 4 - Uzma Ahmad
1 - Aahana Verma 2 - Ayan Dewan 3 - Daniel Austin 4 - Vishnu Shreyas Dola
1 - Alisha Nath 2 - Charit Kuchangi 3 - John Tao 5 - Anvi Patil
1 - Aniketh Gajjela 2 - Dhruvi Patel 3 - Niharika Srivathsan 5 - Avni Sharma
1 - Arjun Balaji 2 - Joshua Zhao 3 - Peyton Fischer 5 - Marisa Ng

 MATH CHALLENGE 13

 

MATH STAR AWARDS

 

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - Arya Kambli K - Vivaan Dola 1 - Sahana Varadharajan 3 - Daniel Austin
K - Vaishalini Mohan Kumar 1 - Dani Lipstein 2 - Veronica Ng 3 - Peyton Fischer
K - Thavan Vigneshwaran 1 - Sathvik Kothoor 2 - Joshua Zhao 4 - Lia Reshetnikova
K - Viaan Agrawal 1 - Aniketh Gajjela 2 - Dhruvi Patel 4 - Praneet Bandlapally
K - Zidan Hussain 1 - Arjun Balaji 2 - Tanvi Agrawal 4 - Lia Reshetnikova
K - Anaika Prabhu 1 - Sofia Minchev 2 - Nika Zusman 4 - Lasya Gajar
K - Elsie Lin 1 - Tomer Schlafman 2 - Nathan Bar 4 - Sienna Zhao
K - Thrishan Varun 1 - Saisri Rithika Lingamallu 2 - Parnika Pericherla 4 - Rishik Venkatesh
K - Srithik Sriram 1 - Shreya Javvadi 3 - Ananya Verma 4 - Disha Seetharaman
K - Akira Patil 1 - Hemanth Eluri 3 - Zoya Hussain 4 - Thomas Hildebrand
K - Max Hu 1 - Alisha Nath 3 - Suraj Agarwalla 4 - Leo Wiley
K - Nayan Nath 1 - Dhruv Seetharaman 3 - Joshua Chung 4 - Vishnu Shreyas Dola
K - Shaurya Chitale 1 - Lavi Alon 3 - Ananya Arun 4 - Uzma Ahmad
K - Isabel Chung 1 - Phillip Tsvetanov 3 - Daniel Schlafman 5 - Marisa Ng
K - Taksh Rakshit 1 - Ella Romach 3 - Tvisha Rakshit 5 - Anvi Patil
K - Shivin Kikani 1 - Aahana Verma 3 - Aradhya Agrawal  
K - Abhiram Gajjela 1 - Keita Fukuhara 3 - Amy Hu  

 MATH CHALLENGE 12

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

 

 All the participants are winners. Keep it up!

 

MATH STAR AWARDS


 MATH CHALLENGE 11

 

MATH STAR AWARDS

 

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

1 - ANIKETH GAJJELA 2 - CHARIT KUCHANGI 3 - RAMA PANCHAPAGESAN K - MAX HU
1 - SATHVIK KOTHOOR 2 - SHAUNAK JAGAJAMPI 3 - ALEKSANDAR VUKIC K - SAHANA VINOTH
1 - SOFIA MINCHEV 2 - AMAN BHATT 3 - DANIEL AUSTIN K - TAKSH RAKSHIT
1 - ARJUN BALAJI 2 - MELODY WANG 3 - AMY HU K - SHAURYA CHITALE
1 - SAISRI RITHIKA LINGAMALLU 2 - PAVITHRAN VINOTH GANAPATHY 3 - ARADHYA AGRAWAL K - SHIVIN KIKANI
1 - VAANI SHARMA 2 - PARNIKA PERICHERLA 4 - SIENNA ZHAO K - ISABEL CARTER
1 - SHREYA JAVVADI 3 - JOSHUA CHUNG 4 - RISHIK VENKATESH K - VIVAAN DOLA
1 - TOMER SCHLAFMAN 3 - SURAJ AGARWALLA 4 - LASYA GAJARLA K - AADHIRA JEGANATHAN
1 - SOHAM ADMANE 3 - AADHYA KONAKATI 4 - PRANEET BANDLAPALLY K - ANAY BODAS
1 - PHILLIP TSVETANOV 3 - ANANYA ARUN 4 - THOMAS HILDEBRAND K - VAISHALINI MOHAN KUMAR
1 - VIHAAN CHAGANTI 3 - ZOYA HUSSAIN 4 - VISHNU SHREYAS DOLA K - SHREYA DARAPU
1 - AAHANA VERMA 3 - ADITYA DARAPU 4 - UZMA AHMAD K - AISHWARYA SHIVA PRAKASH
1 - KEITA FUKUHARA 3 - DANIEL SCHLAFMAN 5 - ANVI PATIL K - PARTH KHANDELWAL
1 - SAHANA VARADHARAJAN 3 - TVISHA RAKSHIT 5 - AVNI SHARMA K - ZIDAN HUSSAIN
2 - VERONICA NG 3 - AUGUST ZHOU 5 - MARISA NG K - VIAAN AGRAWAL
2 - NOA AVRAMSON 3 - SAINIDHISH BALAJI K - SRITHIK SRIRAM K - THRISHAAN VARUN
2 - DHRUVI PATEL 3 - DEVESH GUPTA K - AKIRA PATIL K - ANAIKA PRABHU
2 - TANVI AGRAWAL 3 - ANANYA VERMA K - ISABEL CHUNG  

 MATH CHALLENGE 10

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

 

 

MATH STAR AWARDS

 

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

1 - ANIKETH GAJJELA 2 - AMAN BHATT 3 - JAY KANJAMLA K - AKIRA PATIL
1 - SATHVIK KOTHOOR 2 - PAVITHRAN VINOTH GANAPATHY 3 - ARADHYA AGRAWAL K - TAKSH RAKSHIT
1 - SOFIA MINCHEV 2 - PARNIKA PERICHERLA 3 - ALEKSANDAR VUKIC K - SHAURYA CHITALE
1 - SAISRI RITHIKA LINGAMALLU 3 - SURAJ AGARWALLA 3 - DANIEL AUSTIN K - MAX HU
1 - SHREYA JAVVADI 3 - ZOYA HUSSAIN 3 - PEYTON FISCHER K - RISHIKA GUPTA
1 - TOMER SCHLAFMAN 3 - ANANYA ARUN 4 - RISHIK VENKATESH K - ABHIRAM GAJJELA
1 - VAANI SHARMA 3 - ADITYA DARAPU 4 - SIENNA ZHAO K - VIVAAN DOLA
1 - SOHAM ADMANE 3 - NAYSA PAUL 4 - LASYA GAJARLA K - AADHIRA JEGANNATHAN
1 - DHRUV SEETHARAMAN 3 - DANIEL SCHLAFMAN 4 - DEEPAK KOTHOOR K - AARUSH SRIRAM
1 - PHILLIP TSVETANOV 3 - SAI NIDHISH BALAJI 4 - PRANEET BANDLAPALLY K - ANAY BODAS
1 - VIHAAN CHAGANTI 3 - DEVESH GUPTA 4 - LEO WILEY K - ARYA KAMBLI
1 - AAHANA VERMA 3 - TVISHA RAKSHIT 4 - DISHA SEETHARAMAN K - VAISHALINI MOHAN KUMAR
1 - KEITA FUKUHARA 3 - JOHN TAO 4 - VISHNU SHREYAS DOLA K - SHREYA DARAPU
1 - SAHANA VARADHARAJAN 3 - SUVAN PADHY 4 - UZMA AHMAD K - THAVAN VIGNESHWARAN
2 - VERONICA NG 3 - GEORGE URSULENKO 5 - ANVI PATIL K - ZIDAN HUSSAIN
2 - AYAN DEWAN 3 - RAMA PANCHAPAGESAN 5 - AVNI SHARMA K - ANAIKA PRABHU
2 - CHARIT KUCHANGI 3 - ANANYA VERMA 5 - MARISA NG  
2 - NATHAN BAR 3 - RAVEENA SUJIT 5 - VAMSHIKA KONDA PRADAP  

 MATH CHALLENGE 9

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

      

 

MATH STAR AWARDS

 

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - AADHIRA JEGANATHAN 1 - DHRUV SEETHARAMAN 2 - TANVI AGRAWAL 3 - TVISHA RAKSHIT
K - AARUSH SRIRAM 1 - KEITA FUKUHARA 2 - VERONICA NG 3 - ZOYA HUSSAIN
K - ABHIRAM GAJJELA 1 - LAVI ALON 3 - AADHYA KONAKATI 4 - DEEPAK KOTHOOR
K - AISHWARYA SHIVA PRAKASH 1 - PHILLIP TSVETANOV 3 - ALEKSANDAR VUKIC 4 - JAYASRI PADMANABHAN
K - AKIRA PATIL 1 - SAHANA VARADHARAJAN 3 - AMY HU 4 - LASYA GAJARLA
K - ANAY BODAS 1 - SAISRI RITHIKA LINGAMALLU 3 - ANANYA ARUN 4 - LEO WILEY
K - ARYA KAMBLI 1 - SATHVIK KOTHOOR 3 - ANANYA VERMA 4 - LIA RESHETNIKOVA
K - ISABEL CARTER 1 - SHREYA JAVVADI 3 - ARADHYA AGRAWAL 4 - NOAM HURVITZ
K - ISABEL CHUNG 1 - TOMER SCHLAFMAN 3 - DANIEL AUSTIN 4 - PRANEET BANDLAPALLY
K - MAX HU 1 - VIHAAN CHAGANTI 3 - DANIEL SCHLAFMAN 4 - RISHIK VENKATESH
K - SAHANA VINOTHGANAPATHY 2 - AYAN DEWAN 3 - DEVESH GUPTA 4 - SIENNA ZHAO
K - SRITHIK SRIRAM 2 - CHARIT KUCHANGI 3 - JOSHUA CHUNG 4 - TAIRAH OLANIYAN
K - TAKSH RAKSHIT 2 - DHRUVI PATEL 3 - NAYSA PAUL 4 - THOMAS HILDEBRAND
K - VAISHALINI MOHAN KUMAR 2 - MELODY WANG 3 - NETHANEL ALON 4 - UZMA AHMAD
K - VIAAN AGRAWAL 2 - NATHAN BAR 3 - NIHARIKA SRIVATHSAN 5 - ANVI PATIL
K - ZIDAN HUSSAIN 2 - NOA AVRAMSON 3 - PEYTON FISCHER 5 - AVNI SHARMA
1 - AAHANA VERMA 2 - PARNIKA PERICHERLA 3 - SURAJ AGARWALLA 5 - MARISA NG
1 - ANIKETH GAJJELA 2 - PAVITHRAN VINOTHGANAPATHY 3 - SUVAN PADHY 5 - VAMSHIKA KONDA PRADAP

 MATH CHALLENGE 8

 All the participants are winners. Keep it up!

 

 

MATH STAR AWARDS


 MATH CHALLENGE 7

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

  

 

MATH STAR AWARDS

 

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - AADHIRA JEGANATHAN K - VIVAAN DOLA 1 - SOFIA MINCHEV 3 - ANANYA ARUN 4 - LEO WILEY
K - ABHIRAM GAJJELA K - ZIDAN HUSSAIN 1 - SOHAM ADMANE 3 - ANANYA VERMA 4 - LIA RESHETNIKOVA
K - ADITYA NADKARNI 1 - AADVIK VAKICHERLA 1 - TOMER SCHLAFMAN 3 - DANIEL AUSTIN 4 - MOHANA KODUMURI
K - AKIRA PATIL 1 - AAHANA VERMA 1 - VAANI SHARMA 3 - DANIEL SCHLAFMAN 4 - MRINALINI KARTHIKEYAN
K - ANAIKA PRABHU 1 - AMEENA ALI 1 - VIHAAN CHAGANTI 3 - DEVESH GUPTA 4 - NOAM HURVITZ
K - ANAY BODAS 1 - ANIKETH GAJJELA 2 - AMAN BHATT 3 - JAY KANJAMALA 4 - PRANEET BANDLAPALLY
K - ARYA KAMBLI 1 - ARJUN BALAJI 2 - CHARIT KUCHANGI 3 - JOSHUA CHUNG 4 - RISHIK VENKATESH
K - ISABEL CHUNG 1 - DANI LIPSTEIN 2 - DHRUVI PATEL 3 - NETHANEL ALON 4 - SIENNA ZHAO
K - PARTH KHANDELWAL 1 - DHRUV SEETHARAMAN 2 - HAMEED OLANIAN 3 - NIHARIKA SRIVATHSAN 4 - TAIRAH OLANIAN
K - RISHIKA GUPTA 1 - ELLA ROMUCH 2 - MELODY WANG 3 - PEYTON FISCHER 4 - UZMA AHMED
K - SAHANA V G 1 - KEITA FUKUHARA 2 - NATHAN BAR 3 - RAMA PANCHAPAGESAN 4 - VISHNU SHREYAS DOLA
K - SHAURYA CHITALE 1 - LAVI ALON 2 - NOA AVRAMSON 3 - RAVEENA SUJIT 5 - ANVI PATIL
K - SRITHIK SRIRAM 1 - PHILLIP TSVETANOV 2 - PAVITHRAN V G 3 - SURAJ AGARWALLA 5 - AVNI SHARMA
K - TAKSH RAKSHIT 1 - RITHIKA LINGAMALLU 2 - SHAUNAK JAGAJAMPI 3 - SUVAN PADHY 5 - AYRA ALI
K - THAVAN VIGNESHWARAN 1 - SAHANA VARADHARAJAN 2 - SHIVANI KALVA 3 - TVISHA RAKSHIT 5 - MARISA NG
K - VAISHALINI M 1 - SATHHVIK KOTHOOR 2 - TANVI AGRAWAL 3 - ZOYA HUSSAIN  
K - VIAAN AGRAWAL 1 - SHREYA JAVVADI 2 - VERONICA NG 4 - DEEPAK KOTHOOR  

 MATH CHALLENGE 6

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

     

 

MATH STAR AWARDS

 

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - AGRAWAL VIAAN 1 - CHAGANTI VIHAAN 2 - NG VERONICA 3 - SRIVATHSAN NIHARIKA
K - BODAS ANAY 1 - FUKUHARA KEITA 2 - PATEL DHRUVI 3 - SUJIT RAVEENA
K - CHUNG ISABEL 1 - GAJJELA ANIKETH 2 - PERICHERLA PARNIKAVARMA 3 - VERMA ANANYA
K - DOLA VIVAAN 1 - JAVVADI SHREYA 2 - V GANAPATHY PAVITHRAN 3 - VUKIC ALEKSANDAR
K - GAJJELA ABHIRAM 1 - KOTHOOR SATHVIK 2 - WANG MELODY 4 - BANDLAPALLY PRANEET
K - HU MAX 1 - L SAISRI RITHIKA 3 - AGARWALLA SURAJ 4 - DOLA VISHNU SHREYAS
K - HUSSAIN ZIDAN 1 - MINCHEV SOFIA 3 - AGRAWAL ARADHYA 4 - GAJARLA LASYA
K - JEGANATHAN AADHIRA 1 - ROMACH ELLA 3 - ARUN ANANYA 4 - HURVITZ NOAM
K - KAMBLI ARYA 1 - SCHLAFMAN TOMER 3 - AUSTIN DANIEL 4 - KOTHOOR DEEPAK
K - MOHAN KUMAR VAISHALINI 1 - SEETHARAMAN DHRUV 3 - BALAJJ SAI NIDHISH 4 - RESHETNIKOVA LIA
K - NADKARNI ADITYA 1 - SHARMA VAANI 3 - CHUNG JOSHUA 4 - VENKATESH RISHIK
K - PATIL AKIRA 1 - VARADHARAJAN SAHANA 3 - FISCHER PEYTON 4 - WILEY LEO
K - PRABHU ANAIKA 1 - VERMA AAHANA 3 - GUPTA DEVESH 4 - ZHAO SIENNA
K - SHIVA PRAKASH AISHWARYA 2 - AGRAWAL TANVI 3 - HU AMY 5 - NG MARISA
K - SRIRAM SRITHIK 2 - AVRAMSON NOA 3 - HUSSAIN ZOYA 5 - PATIL ANVI
K - VARUN THRISHAAN 2 - BAR NATHAN 3 - KANJAMALA JAY 5 - SHARMA AVNI
K - VIGNESHWARAN THAVAN 2 - BHATT AMAN 3 - PANCHAPAGESAN RAMA  
K - VINOTH GANAPATHY SAHANA 2 - JAGAJAMPI SHAUNAK 3 - SCHLAFMAN DANIEL  
1 - AKAAPU VED 2 - KUCHANGI CHARIT 3 - SONG CARRIE  

 MATH CHALLENGE 5

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

     

 

MATH STAR AWARDS

 

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - AADHIRA JEGANATHAN K - VIAAN AGRAWAL 2 - AKIRA ANDHARE 3 - ANANYA VERMA 4 - LEO WILEY
K - AARUSH  K - VIONA PARTHIBAN 2 - AKSHITA KHATNANI 3 - ARADHYA AGRAWAL 4 - LIA RESHETNIKOVA
K - ABHIRAM GAJJELA K - VIVAAN DOLA 2 - AMAN BHATT 3 - CARRIE SONG 4 - MOHANA KADUMURI
K - ADITYA NADKARNI K - ZIDAN HUSSAIN 2 - CHARIT KUCHANGI 3 - DANIEL AUSTIN 4 - MRINALINI KARTHIKEYAN
K - AISHWARYA SHIVA PRAKASH 1 - AADVIK VAKICHIRLA 2 - DHRUVI PATEL 3 - DANIEL SCHALFMAN 4 - NOAM HURVITZ
K - AKIRA PATIL 1 - AAHANA VERMA 2 - HAMEED OLANIYAN 3 - DEVESH GUPTA 4 - PRANEET BANDLAPALLY
K - ANAIKA PRABHU 1 - ANIKETH GAJJELA 2 - JOSHUA ZHAO 3 - JAY KANJAMAL 4 - RISHIK VENKATESH
K - ANAY BODAS 1 - ARJUN BALAJI 2 - MELODY WANG 3 - JOSHUA CHUNG 4 - ROBERT GLADCHENKO
K - ARYA KAMBLI 1 - DHRUV SEETHARAMAN 2 - NATHAN BAR 3 - KOKI WADA 4 - SIENNA ZHAO
K - CASSIE LIAN 1 - ELLA ROMACH 2 - NOA AVRAMSON 3 - NAYSA PAUL 4 - TAIRAH OLANIYAN
K - ISABEL CARTER 1 - KEITA FUKUHARA 2 - PARNIKAVARMA PERICHERLA 3 - NETHANEL ALON 4 - UZMA AHAMAD
K - ISABEL CHUNG 1 - LAVI ALON 2 - PAVITHRAN VINOTHGANAPATHY 3 - NIHARIKA SRIVATHSAN 4 - VISHNU SHREYAS DOLA
K - PARTH KHANDELWAL 1 - PHILLIP TSVETANOV 2 - SAANVI SINGH 3 - PEYTON FISCHER 4 - YAHEL 
K - RISHIKA GUPTA 1 - REN SAXMAN 2 - SHAUNAK JAGAJAMPI 3 - RAMA PANCHAPAGESAN 5 - ANANYA KHANDELWAL
K - SAHANA VINOTH GANAPATHY 1 - SAHANA VARADHARAJAN 2 - SHIVANI KALVA 3 - RAVEENA SUJIT 5 - ANVI PATIL
K - SHAURYA CHITALE 1 - SATHVIK KOTHOOR 2 - TANVI AGRAWAL 3 - SAI NIDHISH BALAJI 5 - AVNI SHARMA
K - SHIVIN KIKANI 1 - SHREYA JAVVADI 2 - VERONICA NG 3 - SURAJ AGARWALLA 5 - MARISA NG
K - SHREYA DARAPU 1 - SOFIA MINCHEV 3 - AADHYA KONAKATI 3 - TVISHA RAKSHIT 5 - RASESH RISHIT
K - SRITHIK SRIRAM 1 - SOHAM ADMANE 3 - AASHWYN ARULRAJ 3 - ZOYA HUSSAIN 5 - SNIGDHA SUNIL NAIR
K - TAKSH RAKSHIT 1 - TERRY WANG 3 - ADITYA DARAPU 4 - APOORVA SHENOY 5 - VAISHNAVI GUPTA
K - THAVAN VIGNASHWRAM 1 - TOMER SCHLAFMAN 3 - ALEKSANDAR VUKIC 4 - DEEPAK KOTHOOR 5 - VAMSHIKA KONDAPRADAP
K - THRISHAAN VARUN 1 - VAANI SHARMA 3 - AMY HU 4 - DISHA SEETHARAMAN  
K - VAISHALINI MOHAN KUMAR 1 - VIHAAN CHAGANTI 3 - ANANYA ARUN 4 - LASYA GAJARLA  

 MATH CHALLENGE 4

 All the participants are winners. Keep it up!

 

MATH STAR AWARDS

 


 MATH CHALLENGE 3

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

     

 

MATH STAR AWARDS

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - AADHIRA JEGANATHAN 1 - LAVI ALON 3 - DANIEL SCHLAFMAN
K - ADITYA NADKARNI 1 - PHILLIP TSVETANOV 3 - JOSHUA CHUNG
K - AISHWARYA SHIVA PRAKASH 1 - SAHANA VARADHARAJAN 3 - NETHANEL ALON
K - AKIRA PATIL 1 - SAISRI RITHIKA LINGAMALLU 3 - RAMA PANCHAPAGESAN
K - ANAY BODAS 1 - SATHVIK KOTHOOR 3 - SAI NIDHISH BALAJI
K - ANAY BOLAS 1 - SHIVANI PARAMESH 3 - SURAJ AGARWALLA
K - ARYA KAMBLI 1 - SOHAM ADMANE 3 - TVISHA RAKSHIT
K - ISABEL CHUNG 1 - TOMER OR TOMES SCHLAFMAN 3 - ZOYA HUSSAIN
K - MAX HU 1 - VAANI SHARMA 4 - APOORVA SHENOY
K - RISHIKA GUPTA 1 - VIHAAN CHAGANTI 4 - DEEPAK KOTHOOR
K - SAHANA VINOTH GANAPATHY 2 - CHARIT KUCHANGI 4 - DISHA SEETHARAMAN
K - SHAURYA CHITALE 2 - DHRUVI PATEL 4 - LASYA GAJARLA
K - SHIVIN KIKANI 2 - JOSHUA ZHAO 4 - LEO WILEY
K - SRITHIK SRIRAM 2 - MELODY WANG 4 - MRINALINI KARTHIKEYAN
K - TAKSH RAKSHIT 2 - NATHAN BAR 4 - NOA ZIKLIK
K - THAVAN VIGNESHWARAN 2 - NOA AVRAMSON 4 - NOAM HURVITZ
K - VAISHALINI MOHAN KUMAR 2 - PARNIKAVARMA PERICHERLA 4 - PRANEET BANDLAPALLY
K - VIAAN AGRAWAL 2 - PAVITHRAN VINOTH GANAPATHY 4 - RISHIK VENKATESH
K - VIONA PARTHIBAN 2 - SAANVI SINGH 4 - SIENNA ZHAO
K - VIVAAN DOLA 2 - SHAUNAK JAGAJAMPI 4 - TAIRAH OLANIYAN
K - ZIDAN HUSSAIN 2 - SHIVANI KALVA 4 - UZMA AHMAD
1 - AAHANA VERMA 2 - TANVI AGRAWAL 4 - VISHNU SHREYAS DOLA
1 - ANIKETH GAJJELA 2 - VERONICA NG 5 - ANVI PATIL
1 - ARJUN BALAJI 3 - ALEKSANDAR VUKIC 5 - JIAQIAN JIANG
1 - DHRUV SEETHARAMAN 3 - ANANYA ARUN 5 - MARISA NG
1 - ELLA ROMUCH 3 - ANANYA VERMA 5 - RASESH RISHIT
1 - GUY GIDEONI-ABADA 3 - ARADHYA AGRAWAL 5 - SNIGDHA SUNIL NAIR
1 - HIDEAKI HORAI 3 - DANIEL AUSTIN 5 - VAMSHIKA KONDA PRADAP
1 - KEITA FUKUHARA    

 MATH CHALLENGE 2

SOLID STAR AWARDS

 The students who have got all correct answers. Keep it up!

   

 

MATH STAR AWARDS

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - AADHIRA J 1 - ELLA R 3 - DEVESH G
K - AARUSH S 1 - LAVI A 3 - JAY K
K - AISHWARYA SP 1 - PHILLIP T 3 - JOSHUA C
K - AKIRA P 1 - SAHANA V 3 - NAYSA P
K - ANAY B 1 - SATHVIK K 3 - PEYTON F
K - ARYA K 1 - SOFIA M 3 - RAMA P
K - ISABEL CHUNG 1 - SOHAM A 3 - SURAJ A
K - MAX H 1 - VAANI S 3 - TVISHA R
K - PURWA A 1 - VIHAAN C 3 - ZOYA H
K - RISHIKA G 2 - AMAN B 4 - APOORVA S
K - RIYA BHARATHI S 2 - CHARIT K 4 - DEEPAK K
K - SHAURYA C 2 - DHRUVI P 4 - DISHA S
K - SHIVIN K 2 - MELODY W 4 - LASYA G
K - SHREYA D 2 - MOKSHESWAR K 4 - LEO W
K - SRITHIK S 2 - NATHAN B 4 - LIA R
K - THAVAN V 2 - NOA A 4 - MRINALINI K
K - VAISHALINI MK 2 - PARNIKAVARMA P 4 - NOA Z
K - VIAAN A 2 - TANVI A 4 - NOAM H
K - VIVAAN D 2 - VERONICA N 4 - PRANEET B
K - ZIDAN H 3 - ADITYA D 4 - RISHIK V
1 - AADVIK V 3 - ALEKSANDAR V 4 - SIENNA Z
1 - AAHANA V 3 - AMY H 4 - UZMA A
1 - ANIKETH G 3 - ANANYA A 4 - VISHNU SHREYAS D
1 - ARJUN B 3 - ANANYA V 5 - ANVI P
1 - COOPER R 3 - ARADHYA A 5 - MARISA N
1 - DHRUV S 3 - DANIEL A 5 - RASESH R

MATH CHALLENGE 1

MATH STAR AWARDS

PARTICIPANTS

Here is the list of all the participants with enough right answers for the lottery. Keep it up!

 

K - AADHIRA K - ZIDAN 2 - VERONICA
K - AARUSH 1 - AAHANA 3 - ADITYA
K - ADITYA 1 - AARIEKTH 3 - ALEKSANDAR
K - AKIRA 1 - ARJUN 3 - AMY
K - ANAIKA 1 - DHRUV 3 - ANANYA A
K - ANANYA 1 - ELLA 3 - ANANYA V
K - ANAY 1 - KEITA 3 - ARADHYA
K - ARYA 1 - LAVI 3 - DEVESH
K - FRIDA 1 - RHEA 3 - KOKI
K - ISABEL CARTER 1 - SAISRI RITHIKA 3 - NAYSA
K - ISABEL CHUNG 1 - SATHVIK 3 - NETHANEL
K - IVAR 1 - SOFIA 3 - PEYTON
K - JASPER 1 - SOHAM 3 - RAMA
K - MARGARET 1 - SRIKAR 3 - SURAJ
K - MAX HA 1 - VAANI 3 - SUVAN
K - MAX HU 1 - VIHAAN 3 - TVISHA
K - RISHIKA 2 - CHARIT 3 - ZOYA
K - SAHANA 2 - DHRUVI 4 - APOORVA
K - SHAURYA 2 - HITA 4 - DISHA
K - SHIVIN 2 - HUDA 4 - LEO
K - SHREYA 2 - MELODY 4 - MRINALINI
K - SRITHIK 2 - MOKSHESWAR 4 - NOA
K - TAKSH 2 - NATHAN 4 - NOAM
K - THAVAN 2 - PARNIKA 4 - SIENNA
K - VAISHALINI 2 - PAVITRAN 4 - UZMA
K - VIAAN 2 - SHAUNAK 5 - ANVI
K - VIONA 2 - SHIVANI 5 - MARISA
K - VIVAAN 2 - TANVI 5 - RASESH

 

  << Back to Math Challenge Page


Did You Know?

 

Why Classroom Teacher & Grade Information is needed?

Please note that this is important to update Grade and Classroom teacher name without which we will not be able to distribute program materials and prize distribution, etc. for your child(ren).

 

Click here to update grade & teacher name. Here is the visual of how it looks like.